แจ้งการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกจะชำระค่าเช่าห้องพักผ่านสำนักงาน ท่านสามารถชำระค่าเช่าโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางธนาคาร, บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, หรือ ATM ดังนี้:

ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
กรุงเทพ 
(BBL)
227-0-64789-0
นายวิชัย และ นางอรนุช 
นันทสุขเกษม
ไทยพาณิชย์ 
(SCB)
327-256101-8
นาย วิชัย นันทสุขเกษม
กสิกรไทย (KBANK)
446-2-73111-1
นาย วิชัย นันทสุขเกษม
กรุงไทย
(KTB)
181-1-12204-3
นาย วิชัย นันทสุขเกษม

*หมายเหตุ: ท่านสามารถนำสลิปการโอนเงินหรือใบ Pay in มารับใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักงาน หรือ แจ้งการชำระเงินได้แบบฟอร์มด้านล่าง


Inform payment

The payment can be made at in-house financial office and bank transfer,
E-Banking, or ATM transfer as following account:

Bank
Account Number
Account Name
Bangkok Bank
(BBL)
227-0-64789-0
Vichai and Oranuch 
Nuntasukkaseam
Siam Commercial Bank (SCB)
327-256101-8
Vichai Nuntasukkaseam
Kasikorn Bank 
(KBANK)
446-2-73111-1
Vichai Nuntasukkaseam
Krung Thai Bank 
(KTB)
181-1-12204-3
Vichai Nuntasukkaseam

Noted show pay-in slip or transfer receipt at office to get room payment receipt or inform the payment as below.


แจ้งการชำระเงิน/ Inform Payment
Customer Name :
Room No. :
Tel. :
E-mail :
Choose the items :  
 

Bank, Account Number and Account Name:

Amount : บาท/Baht
Transfer Date : วัน/เดือน/ปี (ex. 31 พฤษภาคม 2552)
ยืนยันข้อมูลถูกต้อง ? YES